Hoe kun je begrijpend lezen oefenen?

Het vak begrijpend lezen is erg belangrijk op de basisschool en wordt door de meeste kinderen kinderen als moeilijk ervaren. Steeds meer ouders willen begrijpend lezen oefenen met hun kind om ervoor te zorgen dat het kind weer mee kan komen in de klas en achterstanden uit de weg worden gegaan. Het vak begrijpend lezen is essentieel, omdat ook veel andere vakken stoelen op de vaardigheden van begrijpend lezen. Aan de hand van dit artikel leggen we je uit wat begrijpend lezen nu exact inhoudt en hoe je begrijpend lezen nuttig kunt oefenen met je kind. Op die manier hopen we je genoeg idee├źn te geven om het begrijpend lezen te verstevigen en op niveau te houden.

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen volgt direct op het vak technisch lezen. Sterker nog is het technisch lezen een harde eis om aan begrijpend lezen te beginnen. In groep 3 wordt begrijpend lezen nog vaak gecombineerd met begrijpend luisteren, vanwege het feit dat kinderen van zes nog niet bij machte zijn grote stukken tekst door te lezen. Vanaf groep 4 wordt begrijpend lezen als vak getoetst op de Cito-toets begrijpend lezen en tellen de scores mee. Het vak begrijpend lezen gaat om het begrip van een tekst die gelezen is, wat ook wel tekstbegrip wordt genoemd. Daarbinnen worden een aantal vaardigheden geteld die leerlingen beheersen moeten. Hierna bespreken we de belangrijkste vaardigheden.

Lees meer over dit onderwerp:

Vaardigheden bij begrijpend lezen

Binnen begrijpend lezen als vak gaat het bovenal om het snappen wat er te lezen is in een tekst. Deze begripsvorming begint met de inhoud van de tekst, dus antwoord kunnen geven op vragen die op de tekst gericht zijn. Echter gaat het steeds verder dan enkel het beantwoorden van vragen. Leerlingen moeten op een gegeven moment ook de doelen van de auteur achterhalen en precies aan kunnen geven wat voor tekstsoort het is. Binnen de lap tekst kunnen ook nog eens meningen of feiten staan, welke de leerlingen moeten aangeven en ook moeten ze argumenten vinden en onderbouwen. Tekstueel wordt er gevraagd naar verwijswoorden en signaalwoorden, maar wordt ook zeer kritisch naar de opbouw gekeken. Bijvoorbeeld moeten kinderen verbeteringen kunnen opnoemen voor de tekst, stukken tekst kunnen toevoegen en - ook heel belangrijk - zelf een samenvatting kunnen maken.

Oefenen voor begrijpend lezen

Begrijpend lezen is uitgebreider dan ouders beseffen. Vaak komen problemen met begrijpend lezen pas later aan het licht. Leerlingen lopen dan vast, maar het is heel ingewikkeld om precies te achterhalen waar dat in zit. Beter is het om achterstanden te voorkomen en ruim op tijd met begrijpend lezen oefenen te starten. Maar hoe kun je goed trainen voor begrijpend lezen? Daar zijn uiteenlopende manieren voor te vinden. Zo zijn er goede oefenboeken, voor zowel groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 als groep 8 om de meest belangrijke onderdelen thuis nog eens door te nemen. De betreffende boeken sluiten heel goed aan aan bij de lesstof van school. Wie dat liever niet doet kan natuurlijk ook een kind meer laten lezen, want lezen is een goede manier om begrijpend lezen te trainen.

Conclusie

Begrijpend lezen is een belangrijk vak dat op de basisschool gegeven wordt en waar veel ouders en kinderen moeite mee hebben. De Cito-toets van begrijpend lezen toetst twee keer in een schooljaar de groei van kinderen op het gebied van tekstbegrip. De onderdelen bij begrijpend lezen zijn breed. Van vraag en antwoord over de tekst tot het trekken van conclusies. Van het aanwijzen van meningen en feiten tot de signaalwoorden. Deze items komen allemaal aan bod tijdens de lessen begrijpend lezen. Ouders die willen oefenen met hun kind kopen vaak een goed oefenboek, waarmee ze de stof rustig bestuderen met hun kind. Een ouder die geen geld wil uitgeven kan er ook op aansturen dat een kind meer teksten gaat lezen, want begrijpend lezen versterken is vaak ook vooral een kwestie van veel met lezen bezig zijn.